Lượt xem: 73

Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Yên ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

Ngày 27 tháng 5 Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Yên đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. Dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, đồng chí Lý Văn Xúc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Yên, cùng cán bộ, chuyên viên hai đơn vị.

Tại buổi ký kết, hai đơn vị đã thảo luận, thống nhất về nội dung phối hợp đó là: Tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong các hội nghị báo cáo viên cấp huyện, trong đó chú trọng vào những nội dung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế; những chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về BHXIH, BHYT, BHTN; Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện Luật BHXH và BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Tuyên truyền về việc ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trong đó chú trọng việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị... có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID….

Về hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên vận cơ sở tổ chức các hội nghị để thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách và kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện; Xây dựng tin, bài có nội dung, dung lượng phù hợp để đăng tải trên Bản tin Thông báo nội bộ do Huyện ủy Bảo Yên phát hành làm tài liệu sinh hoạt cho chi bộ trong toàn Đảng bộ huyện; Hằng tháng cung cấp tin bài, tài liệu nhục vụ tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện; hằng quý biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại hội nghị Tuyên vận cấp xã và có tin, bài tuyển truyền trên trang fanpage của huyện Bảo Yên.

Qua Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Bảo hiểm xã hội huyện nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện. Giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của các tổ chức, cá nhân tham gia và chấp hành tốt chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Thông qua đội ngũ báo cáo viên trong huyện, hệ thống tuyên vận xã để thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân./.

Tác giả:Tác giả: Thế Anh
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 1,974
  • Tất cả: 792,540
Đăng nhập