Đánh giá tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế phía tây của huyện Bảo Yên
Lượt xem: 49

Ngày 17/7 vừa qua, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế vùng III (vùng kinh tế phía Tây huyện Bảo Yên) do đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tô Ngọc Liễn làm trưởng ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị  Đánh giá vai trò, tiềm năng, thế mạnh và đề ra chiến lược phát triển kinh tế cho vùng .

Quang cảnh Hội nghị.

Vùng kinh tế phía Tây của huyện Bảo Yên bao gồm 06 xã Bảo Hà, Cam Cọn, Kim Sơn, Yên Sơn, Minh Tân và Điện Quan. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 của các xã trong khu vực vùng III ước đạt trên 41.983.000.000 đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 34,07 triệu đồng/người/năm, cao hơn 1,4 triệu đồng/người/năm so với mức bình quân chung của huyện; giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác trung bình đạt 72,13 triệu đồng/ha; Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 17.611 tấn, chiếm 37,5% tổng sản lượng toàn huyện. Tổng đàn gia cầm 392.000 con; Đàn đại gia súc trên 23.000 con; Diện tích nuôi thủy sản đạt 207,69 ha; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 52,93 tỷ đồng. Trong vùng có 02 xã về đích nông thôn mới  đó là xã  Yên Sơn, Minh Tân, các xã còn lại đạt từ 10 - 15 tiêu chí. Năm 2021 phấn đấu xã Bảo Hà hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới. Công tác  Giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, nhiều chỉ tiêu đạt cao, đời sống văn hoá, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hoá được giữ gìn, phát huy; thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ. Quốc phòng, an ninh được củng cố, chú trọng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng xã ngày càng vững chắc. Cải cách hành chính được triển khai toàn diện, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị.

Trong những năm tới khu vực phát triển kinh tế vùng 3 của huyện  tiếp tục tận dụng các tiềm năng thế mạnh của địa phương tập trung phát triển nông, lâm nghiệp thủy sản mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo các mô hình trang trại gia trại, phát triển nông nghiệp công nghiệp cao, xây dựng thương hiệu ocop cho các sản phẩm nông nghiệp, mở rộng diện tích trồng cây đàn hương và cây sưa đỏ tại xã Minh Tân. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để thu hút  các công ty,doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Xây dựng các nhà máy thu mua,chế biến sản phẩm nông nghiệp của nông dân; giải quyết cơ bản về đào tạo nghề, việc làm cho nhân dân trong khu vực; Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ cải thiện môi trường sinh thai nhất là trong khai khai sử dụng hợp lý  tài nguyên  đất đai trong đó có phát triển đô thị hóa đồng./.

Tác giả: Minh Huyền
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 104
  • Trong tuần: 1,799
  • Tất cả: 819,311
Đăng nhập