Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem: 155

Chiều ngày 22 và sáng 23/6, Hội Cựu chiến binh  huyện Bảo Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Tô Ngọc Liễn  - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Công Tư - Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo một số cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện và 103 đại biểu đại diện cho hơn 3900 hội viên Cựu chiến binh trên địa bàn huyện.

Các đại biểu đến dự Đại hội

Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên hiện có 3.970 hội viên đang sinh hoạt tại 19 tổ chức cơ sở hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên đã đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ qua. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do Hội cấp trên phát động được triển khai có hiệu quả từ huyện đến cơ sở. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi”… 
Đến nay, Hội đã có 3 hợp tác xã, 8 Doanh nghiệp, 9 trang trại, 180 gia trại giúp nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi nâng cao thu nhập cho hội viên. Bên cạnh đó, Hội còn đã đứng ra tín chấp Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bảo Yên tiếp nhận nguồn vốn ủy thác 124,2 tỷ đồng, giúp cho hội viên vay đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên có gần 2.000 hội viên có mức kinh tế khá và giàu, chiếm tỷ lệ 54%, tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 199 hộ, chiếm 5,15%. Hàng năm có 95,45% Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trên 20% đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

 Trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,  Hội Cựu chiến binh các cấp tại huyện Bảo Yên đã vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến được 13.700 m2 đất, đóng góp 371,2 triệu đồng, 13.300 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn; vận động xây dựng được 14 căn nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 420 triệu đồng, tham gia trên 550 ngày công, hiện vật hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách trên 100 triệu đồng.
Phát huy thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh đưa ra các chỉ tiêu: 100% hội viên được học tập Nghị quyết của Đảng, của Hội các cấp; 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; phấn đấu 95% trở lên tổ chức hội hoàn tốt nhiệm vụ, 20 % trở lên hoàn thành xuất sắc, Gia đình hội viên đạt gia đình Văn hóa đạt 97% trở lên; giảm nghèo bền vững từ 2-3% trở lên, tăng tỷ lệ hộ Cựu chiến binh khá và giàu; duy trì 98,5 trở lên gia đình hội viên có công trình chuồng trại, chăn nuôi hợp vệ sinh…

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Đại Hội.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật và thành tích xuất sắc mà Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề nghị thời gian tới Hội Cựu chiến binh huyện cần chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng công tác Hội. Động viên cựu chiến binh phát huy ý chí tự lực, tự cường của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia các hoạt động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình hoạt động liên tịch với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” phi chính trị hóa Quân đội của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ Hội viên nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiện định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp ủy, chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của nhân dân về những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Có trách nhiệm tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ về lý tưởng sống. Tập chung xây dựng và phát triển tổ chức Hội các cấp vững mạnh, toàn diện theo hướng đổi mới phương thức vận động xây dựng hội Cựu chiến binh vững mạnh, hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu. Quán triệt và thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 về xây dựng kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lào Cai, chú trọng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm bám sát các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ để tổ chức thực hiện hiệu quả thời gian tới…    

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội Cựu chiến binh huyện khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Anh Chuyên tặng giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng hội Cựu chiến binh vững mạnh, gương mẫu nhiệm kỳ 2017 - 2022


Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 20 đồng chí. Đồng chí Triệu Tiến Hợp được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng bầu 25 đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2027 được tổ chức trong thời gian tới.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai tặng bằng khen cho 3 cá nhân, UBND huyện Bảo Yên tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng hội Cựu chiến binh vững mạnh, gương mẫu nhiệm kỳ 2017 - 2022./.
                     

                                                                     Hoàng Huy
 


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1,480
  • Trong tuần: 2,908
  • Tất cả: 1,168,753
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang