Đảng bộ thị trấn Phố Ràng đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Lượt xem: 311

Nhằm quán triệt nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trên địa bàn. Trong thời gian vừa qua, Đảng ủy thị trấn Phố Ràng đã và đang chỉ đạo đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/25/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 
Cụ thể, Đảng ủy thị trấn Phố Ràng đã xây dựng Kế hoạch số 79-KH/ĐU, ngày 10/5/2022 để triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chuyên đề của BCH Đảng bộ thị trấn và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt chuyên đề…


Đ/c Dương Đức Huy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo buổi Tọa đàm nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) vào ngày 18/5/2022


BCH Đảng bộ thị trấn Phố Ràng tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 6/2022 về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”  của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

 
 


Chi bộ 7, Đảng bộ thị trấn Phố Ràng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Qua triển khai việc tìm hiểu và học tập nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên… nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                Phan Văn Nhớ - Văn phòng Đảng ủy thị trấn Phố Ràng.

 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1,494
  • Trong tuần: 2,922
  • Tất cả: 1,168,767
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang