Bảo Yên trên 5000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Lượt xem: 74

Trong hai ngày 27 – 28 tháng 3, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Huyện Bảo Yên có 17 điểm cầu với trên 5000 cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia học tập Nghị Quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm huyện có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, đồng chí Nguyễn Xuân Nhẫn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; báo cáo viên các cấp; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu trung tâm huyện

Tại điểm cầu hội trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện với gần 500 ghế ngồi trong 2 ngày diễn ra hội nghị lúc nào cũng kín chỗ. Cán bộ, đảng viên ai cũng phấn khởi về thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa diễn ra cùng với đó là những kết quả nổi bật trong trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và công tác xây dựng Đảng giai đoạn vừa qua. Dự Hội nghị cán bộ, đảng viên được lĩnh hội trực tiếp từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cụ thể như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng…

Các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc học tập Nghi quyết Đại hội XIII của Đảng

Cùng với điểm cầu trung tâm, huyện ủy Bảo Yên đã chỉ đạo tổ chức 16 điểm cầu ở các xã trong huyện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dỏi, nghiên cứu và học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại điểm cầu xã Việt Tiến luôn duy trì trên 150 đại biểu là cán bộ, đảng viên, công chức xã, ban giám hiệu các Nhà trường để theo dõi Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Phấn khởi trước thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảng viên xã Việt Tiến đều nhận định Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời, mong muốn các Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống, biến thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, được triển khai đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo để đưa đất nước ngày càng phát triển.

Cán bộ, đảng viên xã Việt Tiến tham gia học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Để việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra nghiêm túc và đạt kết quả cao. Huyện ủy Bảo Yên đã xây dựng và ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan từ việc lựa chọn địa điểm, trang trí khánh tiết hội nghi, tổ chức theo dõi nắm bắt tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là chuẩn bị cơ sở vật chất, đường truyền internet để phục vụ cho Hội nghị.

Xác định rõ mục đích nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là để cán bộ, đảng viên nắm vững những luận điểm cơ bản trong các văn kiện Đại hội. Từ đó thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 Sau Hội nghị trực tuyến, Huyện ủy Bảo Yên đã yêu cầu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết với những nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm tất cả cán bộ, đảng viên ở cơ sở đều được nghiên cứu, học tập. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện dựa trên tài liệu hỏi - đáp do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, tổ chức học tập, phổ biến đến từng hội viên, đoàn viên; Các cơ quan trong khối tuyên truyền chủ động xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XII với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp./.

                                                                                                        Thế Anh

                                                                                    Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Yên

.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 907
  • Tất cả: 775,943
Đăng nhập