Bảo Yên đổi mới hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và công tác tuyên vận trên địa bàn các xã, thị trấn.
Lượt xem: 218

Trong thời gian qua với sự chỉ đạo của Huyện ủy Bảo Yên, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và công tác Tuyên vận tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã có những thay đổi tích cực và đem lại hiệu quả cao.

Để thực hiện có hiệu quả Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Quy định số 60 ‑ QĐ/TU, ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai Quy định về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Huyện ủy Bảo Yên đã ban hành: Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 09/12/2020 về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021, Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 07/01/2021 về thực hiện công tác tuyên vận trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2021, Công văn số 353 - CV/HU ngày 19/3/2021, về việc nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Xã Lương Sơn đổi mới hoạt động tiếp xúc đối thoại với Nhân dân và công tác Tuyên vận

Với mục tiêu giảm thiểu số lượng các cuộc hội nghị nhưng đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự tham gia của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị  - xã hội các cấp đối với công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Đồng thời các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người dân được cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt và giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thường trực Huyện ủy đã chú trọng đến nâng cao hiệu quả thực hiện đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức trong tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và công tác tuyên vận ở cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, trong quý I năm 2021, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động lựa chọn nội dung, thời gian, địa điểm phù hợp để tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân cùng với hội nghị tuyên vận của địa phương đảm bảo nguyên tắc, thành phần, nội dung, mục đích theo Quy chế số 17-QC/TU ngày 04/12/2019 và Quy định số 60-QĐ/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai, đặc biệt có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành đoàn thể của huyện liên quan đến nội dung tiếp xúc, đối thoại và tuyên vận để kịp thời giải đáp các kiến nghị, đề xuất, vướng mắc, nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân ngay tại cơ sở. Với yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, đối thoại, hội nghị tuyên vận, bước đầu được cấp ủy, chính quyền các cơ sở và nhân dân đồng tình hưởng ứng và đánh giá cao hiệu quả mang lại.

Đại biểu xã Lương Sơn dự Hội nghị Tuyên vận và hoạt động tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân quý I năm 2021

Trong thời gian tới, huyện Bảo Yên sẽ tiếp tục tăng cường đưa công tác tiếp xúc, đối thoại và tuyên vận trên địa bàn huyện hoạt động thật sự hiệu quả trong thực tiễn, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. Đặc biệt là góp phần thực hiện thành công Đề án huyện nông thôn mới vào năm 2025./.

                        Nguyễn Thị Cương - Ban Dân vận Huyện ủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 515
  • Trong tuần: 3,019
  • Tất cả: 874,907
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang