Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp của tổ chức Công đoàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 85

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Bảo Yên và Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, sự tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động(CNVCLĐ) trên địa bàn huyện; các cấp Công đoàn huyện Bảo Yên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành để đổi mới, triển khai các nội dung phù hợp với thực tiễn cơ sở, chất lượng hiệu quả. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Các cấp công đoàn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ CNVNLD.

Trong công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. LĐLĐ huyện đã tổ chức và chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức cho CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Luật, các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, đặc biệt lấy ý kiến của CNVCLĐ tham gia vào dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019 có 2.717 người tham gia. Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Các CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động theo đúng quy định, Kết quả: Từ năm 2018 đến 2021 các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động đạt 100% ( đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội công đoàn huyện khóa V đề ra).

Các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi trên 400 lượt gia đình chính sách, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên bị tai nạn, ốm đau, gặp rủi ro, thiên tai, khó khăn trong cuộc sống, tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết cho CNVCLĐ với tổng số tiền 1.656.000.000đ. Có 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Ban Quản lý Quỹ Xã hội công đoàn Lào Cai hỗ trợ kinh phí làm mới và sửa chữa với tổng trị giá 180.000.000đ.  Hoạt động xã hội tích cực được hưởng ứng, CNVCLĐ luôn là lực lượng nòng cốt và đi đầu trong các cuộc vận động, đóng góp, ủng hộ các quỹ do UBMTTQ và các cấp, các ngành phát động được với tổng số tiền 5.983.978.000đ.

Công đoàn cơ sở đã xây dựng chương trình hành động.cụ thể hóa Nghị quyết Công đoàn các cấp.

Công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp công đoàn trong huyện đẩy mạnh, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, ngày thành lập công đoàn tỉnh Lào Cai, Công đoàn Việt Nam tới toàn thể CNVCLĐ ...các đơn vị đã tổ chức 513 buổi tuyên truyền với 150.879 lượt CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn được tham gia nghiên cứu học tập (đạt 100%  so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra). Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp và lý luận chính trị. Đã có 259 CNVCLĐ vừa công tác, vừa tham gia các lớp Thạc sỹ, Đại học, cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp; có 396 CNVCLĐ tham gia các lớp cao cấp, trung cấp, sơ cấp chính trị; có hơn 400 CNVCLĐ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, văn hóa, tin học, ngoại ngữ. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng còn được phối kết hợp với việc tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phối hợp với chuyên môn tổ chức được 118 lượt hội thi, hội diễn, 237 chương trình văn nghệ và 85 giải thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của Đất nước, của tỉnh, của huyện.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, các cấp Công đoàn trong huyện đặc biệt chú trọng về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh. Hiện nay Công đoàn cơ sở trực thuộc của huyện có 114 CĐCS với tổng số đoàn viên Công đoàn là 2.660 người, tăng so với đầu nhiệm kỳ là 307 người ( vượt 102 %  so với Nghị quyết đề ra). Hàng năm LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tổ chức kiểm tra, chấm điểm, phân xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở theo đúng quy định, tỷ lệ bình quân CĐCS đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt chiếm tỷ lệ từ 90 %( tăng 5%  so với Nghị quyết Đại hội) .

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm thực hiện, đã vận động đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng. Các cấp công đoàn trong huyện đã giới thiệu được cho Đảng 466 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, có 422 đồng chí được kết nạp vào đảng ( vượt so với Nghị quyết Đại hội).

Hoạt động công tác nữ công trong nữ CNVCLĐ đã có nhiều đổi mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp công đoàn đã tập trung tuyên truyền, triển khai Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị trong CNVCLĐ về công tác phụ nữ.. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà, động viên nữ và các cháu là con lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, khen th­ưởng các cháu học giỏi nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, nhân dịp tổng kết năm học với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Tổng kết phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2017 - 2020 có 3.124 lượt nữ CNVCLĐ được công nhận danh hiệu  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở.

Công tác kiểm tra cũng được tiến hành tổ chức thực hiện tốt, UBKT Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra được 479 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. Trong đó UBKT- LĐLĐ huyện kiểm tra cấp dưới được 124 cuộc, các CĐCS tự kiểm tra đồng cấp với tổng số 355 cuộc. Cùng với việc đẩy mạnh việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, LĐLĐ huyện phối hợp với BHXH huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và quy chế dân chủ cơ sở tại 10 CĐCS trực thuộc.

Phong trào học tập, thi đua lao động sáng tạo được triển khai hiệu quả.

Cùng với đó là các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện của các cấp, các ngành trong CNVCLĐ được phát động và triển khai có hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể lao động giỏi, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến. Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân đã có 04 tập thể, 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Chủ tịch nước tặng Huân chương Hạng ba cho 01 tập thể, Huân chương cá nhân Hạng ba cho 02 đồng chí; UBND tỉnh Lào Cai tặng cờ thi đua cho 22 tập thể, tập thể Lao động xuất sắc cho 38 đơn vị, tặng bằng khen cho 174 tập thể, 546 cá nhân. UBND huyện khen thưởng cho 324 tập thể lao động tiên tiến, 626 cá nhân Chiến sỹ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 679 tập thể, 5936 cá nhân. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua chuyên đề Xanh- Sạch- đẹp cho 01 tập thể; tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 02 cá nhân; tặng Bằng khen toàn diện cho 02 tập thể, 07 cá nhân; bằng khen chuyên đề VHTT, Xanh- Sạch- đẹp, Giỏi việc nước, đảm việc nhà cho 03 tập thể, 02 cá nhân. LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua toàn diện, chuyên đề cho 03 tập thể; tặng Bằng khen toàn diện cho 41 tập thể, 44 cá nhân, bằng khen chuyên đề cho 08 tập thể, 02 cá nhân; LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 82 tập thể, 220 cá nhân. Ngoài ra LĐLĐ tỉnh còn tặng bằng khen, UBND huyện, LĐLĐ huyện tặng giấy khen giai đoạn cho 21 tập thể, 34 cá nhân...

Các phong trào văn hóa, văn nghệ trong cán bộ CNVCLĐ phát triển ngày một sâu rộng.

Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Năm 2021 với chủ đề hoạt động của năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” LĐLĐ huyện tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Thực hiện tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt công đoàn và một số nội dung hoạt động khác mà chương trình công tác năm 2021 của BCH- LĐLĐ huyện đã triển khai, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Bảo Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đề ra./.

Tác giả: Đinh Hải - LĐLĐ huyện Bảo Yên
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 105
  • Trong tuần: 1,800
  • Tất cả: 819,312
Đăng nhập