LĐLĐ huyện đẩy mạnh công tác giám sát trong các cấp Công đoàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 49

Căn cứ Hướng dẫn số 64/HD- LĐLĐ ngày10/8/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, LĐLĐ huyện đã ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện công tác giám sát trong các cấp Công đoàn huyện Bảo Yên và triển khai đến tất cả các cấp công đoàn trên địa bàn, qua đó đẩy mạnh công tác giám sát trong các cấp Công đoàn.  

Theo đó các cấp công đoàn trong huyện tổ chức thực hiện công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” trong đó tập trung vào 02 nội dung: (1) Các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (2) Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra việc chấp hành Điều lệtại CĐCS xã Lương Sơn.

Giám sát theo Điều 9 Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 về việc ban hành Quy định Giám sát trong tổ chức công đoàn. Thông qua giám sát các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình và đánh giá đúng hoạt động của tổ chức và cán bộ công đoàn thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; góp phần bổ sung, sửa đổi các quy định của công đoàn phù hợp với thực tiễn. Phát huy ưu điểm; phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục; cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức công đoàn, cán bộ công đoàn. Góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác giám sát trong các cấp công đoàn, LĐLĐ huyện tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cấp dưới, trong tháng 8/2021, LĐLĐ huyện thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra đối với 05 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn./.

Đinh Hải LĐLĐ huyện Bảo Yên
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 1,510
  • Tất cả: 838,861
Đăng nhập