LĐLĐ huyện Bảo Yên triển khai thực hiện Đề án 15-ĐA/TU giám sát việc thực hiện Hội nghị cán bộ công chức tại một số xã trong huyện
Lượt xem: 209

Thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU về “ Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2021”; Kế hoạch số 75/KH-MTTQ-BTT ngày 6/9/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Yên về triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU và Đề án số 07 của BCH Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XXII về “ Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Bảo Yên” năm 2021. Ban thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng triển khai Kế hoạch giám sát việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức tại 3 xã: Xã Điện Quan, xã Thượng Hà, xã Việt Tiến huyện Bảo Yên.

Đoàn thực hiện giám sát tại xã Điện Quan.

Theo Kế hoạch giám sát vừa qua LĐLĐ huyện đã tham gia cùng đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Bảo Yên tổ chức giám sát tại UBND xã Điện Quan, UBND xã Thượng Hà, UBND xã Việt Tiến.

Đoàn giám sát của LĐLĐ huyện có các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ huyện, đại diện cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện, đoàn do đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn. Nội dung giám sát: Việc thực hiện tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua giám sát thực tế 3 đơn vị cho thấy, hàng năm Thủ trưởng cơ quan đơn vị đã phối hợp với tổ chức công đoàn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm; đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; phát động phong trào thi đua; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tiếp theo của đơn vị. Ban thanh tra nhân dân đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc giám sát các nội dung, việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động... 

Tuy nhiên, thông qua các cuộc  giám sát vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị với Ban chấp hành Công đoàn về xây dựng, triển khai các văn bản thực hiện hội nghị cán bộ công chức; một số nội dung hội nghị chưa đảm bảo theo Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính Phủ. Đoàn giám sát đã hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại và đề nghị đơn vị thực hiện tốt việc tổ chức hội  nghị cán bộ công chức trong các năm tiếp theo.

Đoàn thực hiện giám sát tại xã Việt Tiến.

Để thực hiện tốt Đề án  số 15-ĐA/TU “ Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội” tỉnh Lào Cai và Đề án số 07 của BCH Đảng bộ huyện Bảo Yên khóa XXII về “ Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Bảo Yên” năm 2021, thời gian tới LĐLĐ huyện tiếp tục triển khai tới các cấp công đoàn trong huyện phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội nhằm góp phần tham gia xây dựng, hoàn thiện các chương trình, đề án, kê hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ huyện ( khóa XXII) về phát triển kinh tế- xã hội, cải cách hành chính...kiến nghị, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp, bảo  đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân./.

 

                                                          

Đinh Hải- LĐLĐ huyện Bảo Yên
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 131
  • Trong tuần: 4,955
  • Tất cả: 1,108,316
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang