Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ 18-NQ/TW
Số ký hiệu văn bản 568-BC/HU
Ngày ban hành 17/07/2022
Ngày hiệu lực 17/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ 18-NQ/TW
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_nq_18_-huyen_bao_yen-_20220718071544989_signed.pdf
phu_luc_-_1-9_chung_220715033720220718071712255_signed.pdf
phu_luc_1d_nguoi_hoat_dong_ko_20220718071642880_signed.pdf
phu_luc_bien_che_1b_220715033720220718071613177_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang