Báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Số ký hiệu văn bản 556-BC/HU
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_so_ket_5_nam_thuc_hien20220707100923478_signed.pdf
phu_luc_bao_cao_nq19_-bao_yen-20220707101128556_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang