Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU trong 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 536-BC/HU
Ngày ban hành 15/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình triển khai thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo Nghị quyết 10-NQ/TU trong 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bc_6_thang_nq_10_202206141143220220615044144018_signed.pdf
bieu_kem_6_thang_nq_10_huyen_b20220615044210221_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang