Báo cáo tổng kết 15năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trungương Đảng (khóa X)về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mớ
Số ký hiệu văn bản 545-BC/HU
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 15năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trungương Đảng (khóa X)về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mớ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_tong_ket_15_nam_chi_th20220623015045855_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang