V/v thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
Số ký hiệu văn bản 957/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 04/06/2022
Ngày hiệu lực 04/06/2022
Trích yếu nội dung V/v thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
Hình thức văn bản THÔNG BÁO
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Dũng
Tài liệu đính kèm 957.pdf
bieu-957.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang