Báo cáo Kết quả Chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với Cải cách hành chính, ứng dụng cộng nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 376/BC-UBND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả Chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với Cải cách hành chính, ứng dụng cộng nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Dũng
Tài liệu đính kèm h_bc_ubnd_ket_qua_ch_20220713020220713094943460_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang