KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về “Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2025” năm 2022
Số ký hiệu văn bản 57/KH-UBND
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 09/12/2020 của Huyện ủy Bảo Yên về “Phát triển du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020-2025” năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Dũng
Tài liệu đính kèm kh_trien_khai_de_an_so_05_cua_20220217104943734_signed.pdf