Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/8/2016 của UBND huyện về một số giải pháp, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2016
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 08/08/2016
Ngày hiệu lực 08/08/2016
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/8/2016 của UBND huyện về một số giải pháp, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2016
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quang Đạt
Tài liệu đính kèm ct-05-ubnd-h.signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang