Báo cáo Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 657/BC-UBND
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bao_cao_tiep_thu_giai_quyet_tr20221122042206159_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang