Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Số ký hiệu văn bản 196-KH/HU
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_nghi_quyet_so_21_20221116095942415_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang