Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 387-QĐ/TU
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản VĂN BẢN HUYỆN UỶ
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_387_qdtusigned_20220315110919776_20220315111609667-1-.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang