Kế hoạch thực hiền ĐA 18-ĐA/TU, ĐA 09-ĐA/HU “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2020 - 2025" năm 2023
Số ký hiệu văn bản 209-KH/HU
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiền ĐA 18-ĐA/TU, ĐA 09-ĐA/HU “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2020 - 2025" năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_thuc_hien_da_09_nam_2023_-120230209074715752_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang