Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 203-KH/HU
Ngày ban hành 04/01/2023
Ngày hiệu lực 04/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
Hình thức văn bản VĂN BẢN HUYỆN UỶ
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_phat_trien_dang_vien_nam_2020230105073339222_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang