Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 200-KH/HU
Ngày ban hành 04/12/2022
Ngày hiệu lực 04/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU, ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản VĂN BẢN HUYỆN UỶ
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_thuc_hien_chi_thi_so_20221205074057715_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang