Thông báo tuyển dụng Công chức, viên chức vào làm việc tai cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 247-TB/BTCTU
Ngày ban hành 10/03/2023
Ngày hiệu lực 10/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng Công chức, viên chức vào làm việc tai cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 0_tb_247_btctu_vv_tb_tuye_ndung_cc_vc_v_lv_cq_dv_n_2023_0001_202303130137079490_20230313035117930.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang