Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số huyện Bảo Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1795-QĐ/HU
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số huyện Bảo Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Anh Chuyên
Tài liệu đính kèm 1_qd_kien_toan_bcd_to_giup_vie20230605073118994_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang