Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1797-QĐ/HU
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Nguyễn Anh Chuyên
Tài liệu đính kèm 1797_qd_kien_toan_to_giup_20230418120230605044320707_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang