QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1904-QĐ/HU
Ngày ban hành 10/07/2023
Ngày hiệu lực 10/07/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên năm 2023
Hình thức văn bản VĂN BẢN HUYỆN UỶ
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Chuyên
Tài liệu đính kèm 2_1_qdthanh_lap_ban_chi_dao_to_c20230704110429671_signed_20230704113021784.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang