: Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(giảm nghèo về thông tin)
Số ký hiệu văn bản 50-HD/BCĐ
Ngày ban hành 21/07/2023
Ngày hiệu lực 21/07/2023
Trích yếu nội dung : Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(giảm nghèo về thông tin)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong_dan_tang_cuong_tuyen_tru20230721092215860_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang