Nghị quyết của BTV Huyện ủy về một số chủ trương, giải pháp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân huyện Bảo Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 08-NQ/HU
Ngày ban hành 19/07/2023
Ngày hiệu lực 19/07/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết của BTV Huyện ủy về một số chủ trương, giải pháp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân huyện Bảo Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq_cua_btv_nang_cao_thu_nhap_220230719022902713_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang