Kế hoạch thực hiện Chương trình số 133-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045
Số ký hiệu văn bản 270-KH/HU
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình số 133-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực HUYỆN UỶ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ke_hoach_thuc_hien_chi_thi_so_20230821102025152_signed.pdf
bieu_kinh_phi_thuc_hien_23081720230821102056980_signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang