V/v tăng cường kiểm tra, quản lý tiền công đức, tài trợ từ các di tích trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 741/UBND-VP
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung V/v tăng cường kiểm tra, quản lý tiền công đức, tài trợ từ các di tích trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tang_cuong_cong_tac_202404030220240403044331924_Signed.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang