Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
900-TB/HU 16/08/2023 THÔNG BÁO kết luận tại Hội nghị đánh giá công tác Chuyển đổi số, triển khai các văn bản mới và công tác CCHC các tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 85
Tải về 0
258-KH/BCĐ 19/07/2023 KH tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về Quế BY
Lượt xem: 170
Tải về 1
1904-QĐ/HU 10/07/2023 QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên năm 2023
Lượt xem: 189
Tải về 1
12-ĐA/HU 24/11/2022 Đề án Tư vấn và hỗ trợ lao động có hợp đồng trong và ngoài nước giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 242
Tải về 1
196-KH/HU 16/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Lượt xem: 115
Tải về 1
1417-CV/HU 15/11/2022 Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo KH thực hiện Đề án 24 của Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 101
Tải về 0
676-BC/HU 07/11/2022 Báo cáo 5 năm thực hiện CT 40 của Tỉnh ủy
Lượt xem: 115
Tải về 0
550- QĐ/HU 06/04/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 167
Tải về 0
551-QĐ/HU 06/04/2021 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 275
Tải về 0
35-KH/HU 19/02/2021 Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lượt xem: 136
Tải về 0
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang