Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04 -KH/BCĐ 21/02/2024 KẾ HOẠCH chuyển đổi số huyện Bảo Yên năm 2024
Lượt xem: 38
Tải về 1
1973-CV/HU 22/08/2023 Công văn v/v phân công dự, chỉ đạo Hội thi Bí thư chi bộ giỏi các xã, thị trấn năm 2023
Lượt xem: 98
Tải về 1
270-KH/HU 21/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 133-CTr/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đền năm 2045
Lượt xem: 99
Tải về 0
12-CT/HU 17/08/2023 Chỉ thị đại hội MTTQ các cấp huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2024- 2029
Lượt xem: 97
Tải về 0
1946-CV/HU 08/08/2023 Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư
Lượt xem: 103
Tải về 0
263-KH/HU 05/08/2023 Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi md sử dụng đất
Lượt xem: 113
Tải về 1
1927-CV/HU 30/07/2023 Công văn tuyên truyền các gương điển hình trong xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 128
Tải về 0
50-HD/BCĐ 21/07/2023 : Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(giảm nghèo về thông tin)
Lượt xem: 98
Tải về 0
08-NQ/HU 19/07/2023 Nghị quyết của BTV Huyện ủy về một số chủ trương, giải pháp nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân huyện Bảo Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 92
Tải về 0
1905-QĐ/HU 10/07/2023 QUYẾT ĐỊNH thành lập Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Lễ hội Đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên năm 2023
Lượt xem: 173
Tải về 0
12345

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang