Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
4303-CV/BNCTW 10/08/2023 V/v gửi bài Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTNTC tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh
Lượt xem: 29
Tải về 4
784/UBND-VHTT 28/04/2023 V/v chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí
Lượt xem: 45
Tải về 4
4963/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đối với 05 công trình xây dựng nhà văn hóa thôn bản trên địa bàn xã Xuân Hòa
Lượt xem: 85
Tải về 2
296/KH-UBND 04/10/2022 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên
Lượt xem: 87
Tải về 44
263/KH-UBND 30/08/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 68
Tải về 4
1690/UBND-VHTT 30/08/2022 V/v tham vấn ý kiến vào Phương án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng.
Lượt xem: 59
Tải về 2
07/KH-UBND 18/01/2022 Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về 2
6389/QĐ-UBND 12/01/2022 Quyết định Về việc tặng các danh hiệu thi đua trong phong trào thi đua toàn diện năm 2021
Lượt xem: 271
Tải về 4
309/KH-UBND 27/12/2021 KẾ HOẠCH Tổ chức triển khai tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 76
Tải về 3
723/BC-UBND 19/12/2021 Báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2021, dự kiến Kế hoạch năm 2022 của UBND huyện Bảo Yên
Lượt xem: 100
Tải về 2
123

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang