Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
260/BC-UBND 15/05/2023 BC sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 284
Tải về 1
452/BC-UBND 23/08/2022 Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 180
Tải về 0
590-BC/HU 19/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII)“về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”
Lượt xem: 99
Tải về 0
589-BC/HU 19/08/2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ 1 NĂM THỰC HIỆN NQ 09 - NQ/TU
Lượt xem: 123
Tải về 0
568-BC/HU 17/07/2022 Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện NQ 18-NQ/TW
Lượt xem: 122
Tải về 1
376/BC-UBND 15/07/2022 Báo cáo Kết quả Chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với Cải cách hành chính, ứng dụng cộng nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 165
Tải về 1
564-BC/HU 14/07/2022 Báo cáo triển khai thực hiện NQĐH XIII của Đảng
Lượt xem: 104
Tải về 0
563-BC/HU 11/07/2022 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 về đội ngũ trí thức
Lượt xem: 112
Tải về 0
556-BC/HU 07/07/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Lượt xem: 107
Tải về 2
545-BC/HU 23/06/2022 Báo cáo tổng kết 15năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trungương Đảng (khóa X)về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mớ
Lượt xem: 127
Tải về 0
12

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang