Tổng số: 108
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
196-KH/HU 16/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Lượt xem: 3
Tải về 0
296/KH-UBND 04/10/2022 KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại huyện Bảo Yên
Lượt xem: 23
Tải về 42
283/KH-UBND 26/09/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Giải chạy bộ “Nghĩa Đô Xanh” Half-Marathon năm 2022
Lượt xem: 40
Tải về 2
186-KH/HU 16/08/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận 34
Lượt xem: 15
Tải về 0
185-KH/HU 08/08/2022 Kế hoạch KT toàn diện Đu xã Việt Tiến
Lượt xem: 13
Tải về 0
184-KH/HU 03/08/2022 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 28-CT/TU, ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 13
Tải về 0
181-KH/HU 26/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao chất lượng nhà ở chưa đạt chuẩn trên địa bàn huyện Bảo Yên giai đoạn 2023-2024
Lượt xem: 18
Tải về 0
221/KH-UBND 16/07/2022 Kế hoạch Phát động phòng trào thi đua thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Bảo Yên
Lượt xem: 56
Tải về 1
208/KH-UBND 05/07/2022 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2022
Lượt xem: 56
Tải về 1
242/KH-UBND 07/06/2022 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Bảo Yên năm 2022
Lượt xem: 90
Tải về 0
12345678910...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang