Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/TB-UBND 12/01/2018 Thông báo lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện
Lượt xem: 63
Tải về 0
343/TB-HĐTD 19/12/2016 Thông báo kết quả điểm kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
Lượt xem: 78
Tải về 0
TB 164/TB-HĐTDCC 08/12/2016 Thông báo Kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký Dự tuyển Công chức cấp xã năm 2016
Lượt xem: 319
Tải về 0
256/KH-UBND 08/11/2016 Kế hoạch Chi tiết thực hiện Đề án Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 56
Tải về 0
1329/UBND-NV 23/09/2016 V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ công vụ
Lượt xem: 65
Tải về 0
4345/UBND-NC 08/09/2016 Về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chế độ công vụ
Lượt xem: 65
Tải về 0
05/CT-UBND 08/08/2016 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 08/8/2016 của UBND huyện về một số giải pháp, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế- xã hội và Dự toán Ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2016
Lượt xem: 86
Tải về 0
06/CTr-UBND 18/07/2016 Chương trình hành động về củng cố Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DCI, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI năm 2016 huyện Bảo Yên
Lượt xem: 82
Tải về 0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang