Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1795-QĐ/HU 05/06/2023 Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chuyển đổi số huyện Bảo Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 47
Tải về 1
1797-QĐ/HU 05/06/2023 Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 67
Tải về 0
1554?QĐ-UBND 26/05/2023 Quyết định khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 81
Tải về 2
261/BC-UBND 15/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách lĩnh vực nông nghiệp do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ 2016 đến nay trên địa bàn huyện
Lượt xem: 55
Tải về 0
72/KH-UBND 30/03/2023 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI huyện Bảo Yên năm 2023
Lượt xem: 118
Tải về 0
884/QĐ-UBND 24/03/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giải Cuộc thi ảnh “Đất và Người Bảo Yên” năm 2022
Lượt xem: 145
Tải về 0
118/KH-UBND 18/03/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Homestay đẹp năm 2023
Lượt xem: 146
Tải về 1
387-QĐ/TU 08/03/2023 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 108
Tải về 0
2573/UBND-VHTT 12/12/2022 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ làm nhiệm vụ CNTT và Dự thảo KH phát triển nguồn nhân lực CNTT
Lượt xem: 118
Tải về 0
4963/QĐ-UBND 25/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đối với 05 công trình xây dựng nhà văn hóa thôn bản trên địa bàn xã Xuân Hòa
Lượt xem: 85
Tải về 2
1234567

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang