Liên đoàn lao động huyện Bảo Yên kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn năm 2021
Lượt xem: 83

Thực hiện kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, từ ngày 5/4 đến ngày 7/4/2021, LĐLĐ huyện thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn tại 04 Công đoàn cơ sở gồm: Công đoàn cơ sở xã Phúc Khánh, CĐCS trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh; CĐCS Công ty TNHHMTV Lâm Nghiệp, CĐCS xã Tân Dương. Riêng công tác tài chính Công đoàn kiểm tra từ năm 2019, 2020 và đến thời điểm được kiểm tra. 

 Qua công tác kiểm tra tại 04 đơn vị cho thấy các CĐCS đã chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Công đoàn. Các CĐCS đã mở đầy đủ các loại sổ sách theo quy định, hồ sơ lưu trữ của Công đoàn được đảm bảo, đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế phối hợp với chuyên môn cùng cấp; Chương trình công tác toàn khóa; các đơn vị đã phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua được đẩy mạnh... Bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị cần phải khắc phục.

Đoàn kiểm tra LĐLĐ huyện kiểm tra tại CĐCS xã Phúc Khánh, CĐCS trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh

Cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra công đoàn theo Kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2021, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn về việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng LĐLĐ về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của UBKT Công đoàn.

 

                                        Tin, ảnh: Đinh Hải, Ngọc Tuyến

                                          UBKT- LĐLĐ huyện Bảo Yên 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 189
  • Tất cả: 755,590
Đăng nhập