Huyện đoàn Bảo Yên tổ chức cập nhập, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Đoàn ở cơ sở năm 2021
Lượt xem: 48

Ngày 12/8/2021, tại phòng họp số 1A, tầng 3, Nhà A, trụ sở Hành chính huyện, Huyện đoàn Bảo Yên tổ chức hội nghị cập nhập, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở bằng hình thức trực tuyến. Dự, chỉ đạo tại điểm cầu của huyện có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - HUV, Bí thư Huyện đoàn; cán bộ, chuyên viên Huyện đoàn; Bí thư Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ quan trực thuộc Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư và các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn thị trấn Phố Ràng. Tại điểm cầu các xã có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm huyện.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở đã được các đồng chí lãnh đạo Huyện đoàn quán triệt, học tập và thông tin các chuyên đề: Chuyên đề 01:Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề 02: triển khai 04 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên: “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay” và “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; Chuyên đề 03: “Quan điểm, chủ trương của  Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biên giới, hải đảo, giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Chuyên đề 04: “Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo; giới thiệu nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và tuyên truyền về công tác đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo ở nước ta hiện nay.

Ban Chấp hành đoàn cơ sở tham gia Hội nghị.

Thông qua hội nghị, các cán bộ Đoàn cơ sở đã được trang bị, cập nhật chính xác, đầy đủ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các nội dung về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quan điểm, chủ trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo... từ đó giúp mỗi đồng chí đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ Nhân dân; đập tan các âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biển đảo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

Lý Thanh Sơn - Huyện đoàn BảoYên
1 2 3 4 5 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 597
  • Trong tuần: 3,101
  • Tất cả: 874,989
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BẢO YÊN TỈNH LÀO CAI

Chung nhan Tin Nhiem Mang