Thông báo di dời trụ sở làm việc
Số ký hiệu văn bản 06/TB-UBND
Ngày ban hành 18/01/2021
Ngày hiệu lực 18/01/2021
Trích yếu nội dung Thông báo di dời trụ sở làm việc
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1Thong_bao_di_chuyen_21011811220210118022103888_Signed.pdf
Văn bản mới