KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn bàn huyện Bảo Yên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 31/KH-UBND
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn bàn huyện Bảo Yên năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Dũng
Tài liệu đính kèm KH_kiem_tra_dich_vu_van_hoa_2020210128031925337_Signed.pdf
Văn bản mới