Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Yên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 34/KH-UBND
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Yên năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Việt Hà
Tài liệu đính kèm KH_NTM_nam_2021_2021012802361620210129030946208_Signed.pdf
KH_thuc_hien_TC_NTM_2021_2101220210129031025878_Signed.pdf
Văn bản mới