Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Số ký hiệu văn bản 35-KH/HU
Ngày ban hành 19/02/2021
Ngày hiệu lực 19/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Chuyên
Tài liệu đính kèm KH_TUYEN_TRUYEN_BAU_202102190320210219040753646_Signed_20210219041307616.pdf
Văn bản mới