Đăng ký thi đua năm 2021
Số ký hiệu văn bản 360/UBND-NV
Ngày ban hành 08/03/2021
Ngày hiệu lực 08/03/2021
Trích yếu nội dung Đăng ký thi đua năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Tô Ngọc Liễn
Tài liệu đính kèm Dang_ky_thi_dua_2021_21030810120210308015000817_Signed.pdf
Văn bản mới