Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bảo Yên giai đoạn 2021 - 2025.
Số ký hiệu văn bản 104/KH-UBND
Ngày ban hành 02/04/2021
Ngày hiệu lực 02/04/2021
Trích yếu nội dung Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Bảo Yên giai đoạn 2021 - 2025.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_Nang_cao_chat_luong_phong_t20210402091919301_Signed.pdf
Văn bản mới