Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 551-QĐ/HU
Ngày ban hành 06/04/2021
Ngày hiệu lực 06/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng xã Nghĩa Đô, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Chuyên
Tài liệu đính kèm QD_thanh_lap_To_giup_viec_du_a20210406040750183_Signed_20210406041242481.pdf
Văn bản mới