Kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ Quần chúng - Thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống huyện Bảo Yên lần thứ I năm 2021
Số ký hiệu văn bản 113/KH-UBND
Ngày ban hành 08/04/2021
Ngày hiệu lực 08/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Hội diễn Văn nghệ Quần chúng - Thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống huyện Bảo Yên lần thứ I năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KE_HOACH_TC_HOI_DIEN_2021-_-_C20210408105529833_Signed.pdf
Văn bản mới