QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét, dịch bệnh trên cây trồng và động vật huyện Bảo Yên
Số ký hiệu văn bản 1000/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rét, dịch bệnh trên cây trồng và động vật huyện Bảo Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD_KIEN_TOAN_BCD_PCDB_T42021do20210414022422346_Signed.pdf
Văn bản mới