Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2021
Số ký hiệu văn bản 158/BC-UBND
Ngày ban hành 14/04/2021
Ngày hiệu lực 14/04/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực ĐIỀU HÀNH CHUNG
Người ký duyệt Nguyễn Anh Dũng
Tài liệu đính kèm BC_tong_ket_10_thuc_hien_QD_1220210414111038088_Signed.pdf
Bieu_12a2b_bao_cao_va_bieu_3_d20210414111055931_Signed.pdf
Văn bản mới